An Evaluation on Turkish Teaching Centers in Afghanistan

Özet

Bu çalışmada Afganistan’daki Türkçe öğretim merkezlerinin güncel durumu incelenmiştir. Afganistan’da Türkçe uzun zamandan beri en önemli yabancı dillerden biri olarak öğretilmektedir. Bu çalışmada ülkede Türkçe öğretiminin tarihçesi tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca Afganistan’daki Türkçe öğretim merkezlerin ne zaman kurulduğu, bu merkezlerde hangi Türkçe öğretim setlerinin kullanıldığı, kaç Türkçe dil merkezi olduğu, öğretim elemanı sayısı ve derslik sayısı hakkında son bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, son yıllarda Afganistan’da sivil bölgelerde bazı Türkçe eğitim merkezleri eklenirken, askeri eğitim merkezlerinde Türkçe öğretim faaliyetleri azalmıştır. Çalışmanın sonunda, dilin sosyal etkileşim yönü ve dil ile düşünce arasındaki ilişki dikkate alınarak, Afganistan’daki Türkçe öğretim merkezlerinin geleceğine yönelik bazı öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Afganistan, Türkçe Öğretim Merkezleri, Türkoloji
Kaynakça