Contributions of International Journal of Turkish Literature Culture Education (TEKE) to the Field of Teaching Turkish to Foreigners- A Bibliographical Study

Özet

Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde geçmişten günümüze pek çok aşama kaydedilmiştir. Öğretimdeki bu ilerlemede konu ile ilgili yapılan akademik çalışmaların katkısı da oldukça fazladır. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi de yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi ile ilgili hazırlanmış pek çok makalenin yayımlanmasına fırsat sunmuştur. Dergide yer alan makalelerin niteliği ve niceliği bunların kaynakça olarak bir araya getirilmesi amacını ortaya çıkarmıştır. Tarama yöntemiyle gerçekleştirilen çalışmada doküman analizi tekniğine başvurulmuştur. Çalışmada Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi’ndeki yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi ile ilgili makaleler Dergi’nin DergiPark yayın sayfası taranarak belirlenmiştir. Yapılan incelemede 76 makalenin söz konusu alan ile doğrudan ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Makaleler yazar sayısı ve yıllara göre dağılım bakımından incelenmiş ardından makalelerin kaynakçasına yıllara göre yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
TEKE, Yabancı dil, Türkçe
Kaynakça