Çaştanî Bey Hikâyesi’nde Kültürel Değerler
(Cultural Values in the Story of Çaştanî Bey )

Yazar : Ebru ÖZDOĞAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 2/1
Sayfa : 45-56
    


Abstract
Değer kavramı toplumun yüzyıllar içinde yarattığı ve bir sonraki nesle aktardığı davranış şekilleri olarak geçmektedir. Saygı, sevgi, merhamet, cesaret, vatanseverlik, aile birliği vb. değer kavramları bir kişiyi toplum içerisinde farklı bir noktaya taşıyan ve bu vasıflarla gelecek nesillere örnek olabileceği bir davranış modellemesi olarak bilinmektedir. Kültürel değerleri birçok alanda edebiyat, sanat, siyaset, eğitim ve toplum gibi birçok alanda görebilmekteyiz. Kültürel değerler açısından edebi eserler her kuşağa hitap etmesinden dolayı önemli yer tutmaktadır. Eski Uygur döneminde yazılmış olan Çaştanî Bey Hikâyesi’ni bu bağlamda değerlendirdiğimizde bize birçok değer kavramını vermektedir. Çaştanî Bey Hikâyesi, Budist hikâyelerden biri olmakla birlikte Daśakarmapathāvadānamālā’da dokuzuncu günahın anlatıldığı bölümde bulunmaktadır. Ana kahraman Çaştanî Bey, ülkesini kötü ruhlardan korumaya çalışarak bir mücadeleye girer ve sonunda Budalık mertebesine ulaşır. Bu hikâyede bulunan değer kavramı birçok alanda işlenmiş ve farklı yönleri gösterilmeye çalışılmıştır. Cesaret, vatanseverlik, saygı, merhamet, estetik, cömertlik, aile birliği, sevgi, sadakat, dini değerler, yücelik, iyilik, cömertlik ve dayanışma olmak üzere birçok değer açısından incelenmiş ve bu değerlerin eserin üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir.

Keywords
Kültürel Değer, Eski Uygur, Çaştanî Bey Hikâyesi

Özet
Value is defined as the behaviors created by society over the centuries and passed on to the next generations. Values such as respect, love, compassion, courage, patriotism, and family unity are defined as behaviors that carry individuals to a different point in society and that can be a model for future generations. Cultural values can be seen in many fields, such as literature, art, politics, education, and society. In terms of cultural values, literary works have great importance because they appeal to every generation and contribute to society. The Story of Çaştani Bey, which was written in the Old Uighur Period, has numerous examples of values when examined in this context. The story, being one of the Buddhist stories, is an avadana type text in the chapter in which the ninth sin is told in Daśakarmapathāvadānamāla. The main hero, Çaştanî Bey, struggles to protect his country from evil spirits and eventually reaches the rank of Buddha. The concept of value in this story has been discussed in many studies, such as theses, books, and articles, and its different aspects have been demonstrated. This study examines the work in terms of values such as courage, patriotism, compassion, generosity, family unity, love, loyalty, religious values, sublimity, goodness, generosity, and solidarity, based on the classification of main / root values in the books of the Ministry of National Education and discusses the effect of these values on the work.

Anahtar Kelimeler
Cultural Value, Old Uyghur, The Story of Çaştanî Bey