“Türkçe Eğitiminin Güncel Sorunları” Adlı Eser Üzerine
(About The Book “Current Problems of Turkish Education” )

Yazar : Zeynep DOMAZETOVA    
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 2/1
Sayfa : 72-86
    


Abstract
Köklü bir tarihi geçmişe sahip olan Türkçe, dünya dilleri arasında önemli bir konuma sahiptir. Bu konumun her geçen gün daha iyi bir duruma getirilmesi için çeşitli araştırmalara başvurulmakta, farklı yöntem ve teknikler geliştirilmekte; yabancı veya ikinci dil olarak Türkçenin öğretimine katkı sunulmaktadır. Alan yazın incelendiğinde çeşitli çalışmalara başvurulduğu görülmektedir. Ancak Türkçenin yabancı dil veya ikinci bir dil olarak öğretiminde karşılaşılan mevcut ve güncel sorunlara yönelik az sayıda çalışmaya rastlanmaktadır. Bu çalışmada, literatürde yer alan yabancı veya ikinci dil olarak Türkçenin öğretiminde güncel sorunlara yönelik yapılmış çalışmalara, özellikle de “Türkçe Öğretiminin Güncel Sorunları” üzerine hazırlanmış olan eserin incelenmesine yer verilmektedir.

Keywords
Türkçe eğitimi, Yabancı dil olarak Türkçe Öğretimi, Türkçe eğitiminin güncel sorunlar.

Özet
Turkish, which has a deep-rooted historical background, has an important place among the world languages. To go beyond this place, various studies are conducted and different methods and techniques are developed and contributions are made to the teaching of Turkish as a foreign or second language. Examining the literature, it is clear that various studies have been conducted. However, there are few studies on current problems in teaching Turkish as a foreign language or a second language. This study discusses the studies on current problems in the teaching of Turkish as a foreign and second language in the literature, especially the work on “Current Problems of Teaching Turkish”.

Anahtar Kelimeler
Turkish education, Teaching Turkish as a foreign language, current problems of Turkish education.