Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Etkinlik Tasarlama Çalışmalarının Yetersizliği Üzerine
(On the Inadequacy of Activity Design Studies in Teaching Turkish as a Foreign Language )

Yazar : Osman Demirel  - Abdulvahap AVŞAR  
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 2/3
Sayfa : 234-236
    


Abstract
Türkçe, dünyada en çok konuşulan diller arasında yerini alan ve her geçen gün insanlar tarafından öğrenilme isteği artan bir dil olmakla birlikte Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Cumhuriyetlerinin ekonomik ve diplomatik güçlenmesi ile hem yurt içinde hem de yurt dışında öğretimi yapılan bir dil hüviyetini kazanmıştır. Yabancılara Türkçe öğretiminde etkinlikler, öğrenimin ve öğretimin etkili bir biçimde gerçekleşmesi için büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda alan yazında yapılan çalışmalar ve tasarlanan etkinliklerin alanda hâlihazırda çalışan öğreticilere sunulması gerekmektedir. Literatür tarandığında yabancılara Türkçe öğretimi alanında yapılan çalışmaların eğilimleri incelenmiş ve etkinlik tasarlama ile ilgili toplamda 25 adet makale ve lisansüstü çalışma tespit edilmiştir. Bu da alan yazında olan bir eksikliğin neticesidir. Sonuç olarak, yüksek lisans ve doktora tezlerinde etkinlik önerileri deneysel sonuçları ile sunulabilir, etkinlik tasarlama çalışmaları dil düzeylerine göre yapılandırılabilir, alan yazında yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında yapılan etkinlik tasarlama çalışmalarında yer alan etkinlikler bir ciltte toplanabilir şeklinde önerilerde bulunulmuştur.

Keywords
Yabancılara Türkçe Öğretimi, Etkinlik Tasarımı

Özet
Turkish is one of the most widely spoken languages in the world and the desire of people to learn it is increasing day by day, but with the economic and diplomatic strengthening of the Republic of Turkey and the Turkic Republics, it has gained the identity of a language that is taught both at home and abroad. Activities in teaching Turkish to foreigners are of great importance for effective learning and teaching. In this context, the studies conducted in the literature and the designed activities should be presented to the teachers currently working in the field. When the literature was reviewed, the trends of the studies in the field of teaching Turkish to foreigners were examined and a total of 25 articles and postgraduate studies on activity design were identified. This is the result of a deficiency in the literature. As a result, it is suggested that activity suggestions can be presented with experimental results in master's and doctoral theses, activity design studies can be structured according to language levels, and the activities in the activity design studies in the field of teaching Turkish as a foreign language in the literature can be collected in a volume.

Anahtar Kelimeler
Teaching Turkish to foreigners, Activity Design